Korzyści z e-Sądu

XXI wiek to wiek ogromnego postępu technologicznego. Coraz to nowe, doskonalsze postępy w technice ułatwiają codzienne życie milionom ludzi na całym świecie. Obecnie nie trzeba już wychodzić w domu by zrobić zakupy czy przelać pieniądze w banku. A od początku 2010 roku postęp technologiczny wszedł także w szeregi sądownictwa. Wtedy bowiem powstał pierwszy w Polsce e-Sąd.

Funkcję e-Sądu dla całego kraju pełni  XVI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie. Głównymi celami powołania tego typu  instytucji było przyspieszenie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, obniżenie kosztów postępowania sądowego, skrócenie czasu wydania nakazu zapłaty a także odciążenie sądów od rozpatrywania „klasyczną drogą” spraw, które są nieskomplikowane i takich, które nie wymagają organizowania procesu sądowego. W e-Sądzie rozpoznawane są proste sprawy cywilne, a pozwy do owych spraw są wnoszone drogą elektroniczną.

Działanie elektronicznego sądu pod wieloma względami różni się od rozprawy prowadzonej tradycyjnie.Regulamin funkcjonowania tego rodzaju placówki jasno także określa kto i w jakich przypadkach ma prawo założyć sprawę sądową elektronicznie . E-Sąd rozpatruje głównie sprawy, które dotyczą zaległości pieniężnych. Elektroniczne postępowanie upominawcze nie może rozpatrzyć spraw, które ze względu na swój charakter są rozstrzygane w szczególnych trybach, jak np. sprawy o alimenty. E-Sąd nie rozpatruje także spraw rozstrzyganych w I instancji przez Sąd Okręgowy, a przykładem takiej sprawy jest sprawa o roszczenia o ochroną praw autorskich.

Wynikiem pracy elektronicznego sądu jest wydanie nakazu zapłaty, które jest wysyłane do pozwanego w wersji drukowanej. Pozwany po otrzymaniu takowego nakazu może się z orzeczeniem sądu zgodzić i wypłacać zasądzone należności na rzecz powoda, bądź też ma prawo zaskarżyć postanowienie wydane przez sąd. Wtedy musi on w przewidzianym na to czasie prawidłowo złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty. Po wniesieniu takiego sprzeciwu, e-Sąd więcej się sprawą nie zajmuje. Jeżeli pozwany nie odwoła się od orzeczenia, do nakazu zapłaty nadana zostaje klauzula wykonalności, od której pozwany jeszcze także ma szansę się odwołać w postaci złożenia zażalenia. Jeżeli nakaz zapłaty się całkowicie uprawomocni możliwe jest także elektroniczne złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej.

Elektroniczne postępowania sądowe są związane ze znacznie niższymi opłatami niż założenie sprawy w „klasycznym” trybie, jednak powód pewne opłaty także musi uiścić. Przede wszystkim należy opłacić pozew oraz naliczoną do niego opłatę manipulacyjną.

Popularność e-Sądu od samego początku jego działania jest ogromna. Na stronie e-Sądu każdy może uzyskać informacje, w jaki sposób uzyskać nakaz zapłaty zaległych pieniędzy bez wychodzenia z domu.